Zingen is tweemaal bidden

Ken je dat gezegde: zingen is tweemaal bidden. Wat mooi hè. Zingen doet heel veel. Het raakt mensen, en het raakt mij. Een lied wat mij altijd raakt is “Heer ik kom tot u” (Opwekking 488). Om dat samen met de gemeente te zingen is een echt gebed én een zegen.

Wellicht organiseert uw kerk ook diensten voor mensen die niet zo vaak in de kerk komen. Dan kan het zingen van een populair lied heel goed werken en het geloof iets begrijpelijker maken en dichtbij. Het lied “Ken je mij” is zo’n lied.  Het komt in een ander licht te staan wanneer je het in een kerkdienst zingt.

In overleg samen met jullie geven we de dienst een mooie invulling, passend bij het thema.

Zingen in een kerkdienst? Neem contact met mij op!